Γνωρίστε τις αιτίες άγχους των εργαζομένων σας και βελτιώστε την απόδοση της επιχείρησης σας

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις βασικές αιτίες άγχους των εργαζομένων σας;

Σίγουρα γνωρίζετε πόσο πιεστικό και ανταγωνιστικό έχει γίνει στις μέρες μας το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η επιχείρηση και κατ΄επέκταση ο εργαζόμενος.

anxiety

 

Γνωρίζετε όμως τις βασικές αιτίες που προκαλούν το στρες των εργαζομένων;

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, οι πιο συχνές αιτίες άγχους των εργαζομένων είναι:

  • Υπερβολικές απαιτήσεις.
  • Μη συμμετοχή του εργαζομένου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας.
  • Ανεπαρκής υποστήριξη από τη διοίκηση ή τους συναδέλφους.
  • Κακές σχέσεις / έκθεση σε μη αποδεκτές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης και της παρενόχλησης.
  • Έλλειψη σαφήνειας ως προς τον ρόλο του εργαζομένου.
  • Κακή διαχείριση αλλαγών.
  • Βία από τρίτους ή απειλή βίας/ λεκτική ή σωματική.
  • Περιρρέουσα πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας με συνεπαγόμενο φόβο περικοπών/ απόλυσης.

 

time-stress

Η ανάγκη της αντιμετώπισης

Όλα τα παραπάνω άγχη εμποδίζουν την Ευημερία αλλά και την απόδοση των εργαζομένων, γι΄αυτό και είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να έχει γνώση της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Οι Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι αναφέρονται σε οργανωσιακούς παράγοντες όπως πτυχές σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων, εργασιακή ανασφάλεια ή ακόμη και η κουλτούρα μιας επιχείρησης, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν ψυχολογική ή σωματική βλάβη στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ακόμη και κοινωνικοί ή κλαδικοί παράγοντες όπως ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ή και μια οικονομική ύφεση, έχουν ένα επιβαρυντικό αντίκτυπο στους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους στον εργασιακό χώρο.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία φιλικού και ασφαλούς  ως προς την ψυχική υγεία περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο, υιοθετούν προληπτικές δράσεις οι οποίες έχουν θετική επίδραση στην Υγεία, την Ασφάλεια και την Ευεξία των ανθρώπων τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και στηρίζοντας τους εργαζόμενους που το έχουν ανάγκη.

Κατά αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί oι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι ο εργοδότης τους ενδιαφέρεται γι΄αυτούς και υπολογίζει τις ανάγκες τους έχουν επιπλέον κίνητρα να αποδώσουν και αναπτύσσουν ισχυρότερους δεσμούς με την επιχείρηση.

Η ενίσχυση του σθένους και της παραγωγικότητας του δυναμικού ενισχύει την επιχείρηση, η οποία επωφελούμενη και από τις μειωμένες άμεσες και έμμεσες δαπάνες, δημιουργεί προοπτικές σταθερής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προβάλλει μία θετική εταιρική εικόνα προς τα έξω.

Leave Comment