toggle menu
toggle menu

Οι Ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις είναι ένα πρωταρχικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αντίληψης μέσα στην επιχείρηση, που σκοπό έχει την προστασία των εργαζομένων της, μέσα από την επιτυχή διαχείριση την Υγείας και Ασφάλειας για όλους. Οι ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις εφοδιάζουν τους εργαζομένους με τις γνώσεις που χρειάζονται, ώστε να αντιδρούν όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση και να εφαρμόζουν αυθόρμητα την ενδεδειγμένη διαδικασία που διδάχθηκαν. Γι’ αυτό οι ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

Μέσω της σωστής εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, μπορούν να αποφευχθούν εργατικά ατυχήματα και χρόνιοι νόσοι. Αυτό συμβαίνει διότι, όχι μόνο ενημερώνει για τις σωστές πρακτικές εργασίας, αλλά παρακινεί κιόλας τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν ασφαλείς συμπεριφορές εργασίας.

 

Τι περιλαμβάνουν οι ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας;

Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της HSWConsulting χρησιμοποιούν σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να επισημάνει τις ακριβείς ανάγκες για την εκπαίδευση του προσωπικού της πάνω σε ζωτικής σημασίας θέματα, όπως:

 • Πυρασφάλεια
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων
 • Χρήση μηχανημάτων έργου

 

Ο νόμος

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 48, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Εκτός όμως από υποχρέωση του εργοδότη, η εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών στα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας, θεωρείται ένα αξιόλογο όργανο ανάπτυξης κουλτούρας της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας μεταξύ των ανθρώπων μιας επιχείρησης.

Εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών που βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. Ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες άλλαξε και ακολουθεί πλέον τις πιο σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις , οι οποίες επιβάλλουν βιωματική εκπαίδευση με συμμετοχικές μεθόδους και εργαλεία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του Εκπαιδευόμενου.

Η HSWC υιοθετεί απόλυτα τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Τα προγράμματά μας βασίζονται στις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC και προσφέρουν σαφείς οδηγίες για την παροχή των πρώτων βοηθειών στον εργασιακό χώρο, για να  αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να εφαρμοστούν την κατάλληλη στιγμή. Απευθύνονται σε κάθε πολίτη και σε εργαζόμενους όλων των κλάδων, όπως για παράδειγμα εργαζομένους σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αεροδρόμια, εκπαιδευτικές μονάδες, ξενοδοχεία και κέντρα εστίασης, εργαζόμενους ασφάλειας και φύλαξης κ.ά.

 

Ασφάλεια στην εργασία γραφείου

Η εργασία γραφείου, αν και θεωρείται από τους περισσότερους ως ασφαλής εργασία,  ενέχει αρκετούς κινδύνους, όπως μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων από το λανθασμένο τρόπο χρήσης του εξοπλισμού εργασίας. Οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού, καθώς αυξάνονται οι απουσίες των εργαζομένων.

Στα στοχευμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια της HSWConsulting αναλύονται μεταξύ άλλων:

 • οι παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας,
 • η ασφάλεια ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • η μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων και οι τρόποι προστασίας τους,
 • οι ενδεδειγμένοι τρόποι για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου,
 • οι ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι σε χώρους γραφείων,
 • η σήμανση ασφάλειας,
 • η ασφάλεια στις εργασίες καθαρισμών,
 • και η σημασία της ασφαλούς συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας.

 

Ειδικά σεμινάρια για πυρασφάλεια και εκκένωση χώρων εργασίας

Πραγματοποιούνται για εργαζόμενους όλων των κλάδων δραστηριότητας, από πολύ έμπειρους, εξειδικευμένους συνεργάτες της HSWConsulting και εν ενεργεία στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και περιλαμβάνουν σχετικά case studies και τεστ αξιολόγησης κατά τη λήξη τους.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες της πυρκαγιάς και πως μπορεί να αποφευχθεί σε έναν εργασιακό χώρο, πως πρέπει να αντιδράσουν μόλις αντιληφθούν πυρκαγιά στον εργασιακό χώρο, ποια μέσα και με ποιο τρόπο πρέπει να τα χρησιμοποιήσει και ποιος είναι ο σωστός τρόπος εκκένωσης ενός κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

* Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας που παρέχει η HSWConsulting εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ

Επιπλέον συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης, για την απαραίτητη τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείων εκπαίδευσης από κάθε επιχείρηση. Η ύπαρξη των βεβαιώσεων παρακολούθησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο που ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας, ενώ αποτελεί απαίτηση των συστημάτων ποιότητας τα οποία εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις.