toggle menu
toggle menu

Οι Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων, αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο βλαπτικών παραγόντων, καθώς οι μετρήσεις αυτές αποτελούν βασική εργοδοτική υποχρέωση.

 

Τι περιλαμβάνουν οι μετρήσεις παραγόντων

Οι παράγοντες για τους οποίους διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί περιβάλλον υγείας της εργασίας διαχωρίζονται σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς.

Συγκεκριμένα:

Φυσικοί παράγοντες: Θόρυβος, Μικροκλίμα, Φωτισμός, Αερισμός, Δονήσεις, Εισπνεύσιμη και Αναπνεύσιμη σκόνη.

Χημικοί παράγοντες: Aιωρούμενα σωματίδια, Αέριοι ρύποι, Διαλύτες, Σκόνη βαρέων μετάλλων, V.O.C.’s (Volatile Organic Compouds – Πτητικές Οργανικές Ενώσεις),  και Ίνες αμιάντου.

Βιολογικοί παράγοντες: Iοί, Μύκητες, παράσιτα, και βακτήρια.

 

Εκτός των παραπάνω μετρήσεων στο εργασιακό περιβάλλον, η HSWConsulting διενεργεί επιπλέον, όπου απαιτείται, ένα ευρύ φάσμα άλλων εξειδικευμένων μετρήσεων όπως:

  • περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. θόρυβος, ποιότητα αέρα, ανάλυση αποβλήτων),
  • μετρήσεις ηλεκτρικής γείωσης,
  • και αναλύσεις ποιότητας νερού.

*Για τη διενέργεια ειδικών μετρήσεων χημικών και βιολογικών παραγόντων, συνεργαζόμαστε με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 17025.

 

Η μεθοδολογία

Για υγιείς περιβαλλοντικές συνθήκες στους χώρους εργασίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Εντοπισμός στους χώρους εργασίας, των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων.
  • Πραγματοποίηση των μετρήσεων για τους παράγοντες που εντοπίστηκαν, με διακριβωμένο εξοπλισμό και νομοθετικά τεκμηριωμένες ή/και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.
  • Αποστολή αναφοράςστην οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τα νομοθετημένα όρια, στην οποία περιλαμβάνεται και πρόταση τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν οι παράγοντες που μετρήθηκαν, στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων.

  

Ο νόμος

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 37, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους, τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, παράγοντες που υπάρχουν, χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας. Εκτός όμως από υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν.

Βάσει του Ν. 3850/2010, Άρθρο 36, «παράγοντας» είναι κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που υφίσταται κατά την εργασία και είναι, ενδεχομένως, επιζήμιος για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από κάθε άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ίδιου νόμου, ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

 

Μετρήσεις παραγόντων από τη HSWConsulting

Η HSWConsulting διαθέτει εξειδικευμένο και στελεχωμένο από επιστήμονες τμήμα μετρήσεων παραγόντων, που διενεργούν  τις μετρήσεις με τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό και με βάση τις μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η HSWConsulting είναι εγκεκριμμένος και διακριβωμένος για την καλή του λειτουργία.