toggle menu
toggle menu

Τι είναι το ΣΑΥ – Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας-  και πότε απαιτείται

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) είναι η μελέτη που ασχολείται με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργοταξίων. Περιέχει όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς επίσης και όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο, σε ένα συγκεκριμένο έργο. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) βοηθάει προκειμένου να αναβαθμιστούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες. Αποτελεί δε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαραίτητο κομμάτι των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου, όπου αυτή απαιτείται.

Το ΣΑΥ προβλέπεται σε περιπτώσεις τεχνικών έργων στα οποία:

  • απαιτείται ορισμός συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (παρ. 1, άρθ. 3, ΠΔ 305/1996).
  • oι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους.
  • απαιτείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση του τεχνικού έργου (παρ. 12, άρθ. 3, ΠΔ 305/1996).

 

Τι περιλαμβάνει το ΣΑΥ – Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Το ΣΑΥ εκπονείται με μέριμνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου.  Στο ΣΑΥ, διευκρινίζονται οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες στον τόπο του έργου, καθώς και άλλα θέματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η προσπέλαση στο εργοτάξιο,
  • η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός αυτού,
  • η ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας,
  • η ανάλυση της κατασκευής και των μεθόδων εργασίας κατά φάσεις,
  • ο καθορισμός χώρων αποθήκευσης και οι συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων κι αχρήστων υλικών,
  • η διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών,
  • η μελέτη κατασκευής ικριωμάτων κ.α

 

Ο νόμος

Το Π.Δ. 305/1996 («Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK«) στο Άρθρο 3, αναφέρει ότι: “Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας”.

 

Σύνταξη ΣΑΥ από τη HSWConsulting

H HSWConsulting αναλαμβάνει τη σύνταξη ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) για κάθε κατηγορία τεχνικού και βιομηχανικού έργου.